Tag: วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ชาวพุทธสาวก พุทธสาวิกาเขาไปไหนกัน

เทศกาลงานบุญ วันหยุด วันเข้าพรรษา ชาวพุทธสาวก พุทธสาวิกาเขาไปไหนกัน วันเข้าพรรษา ปี 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคมความหมายของวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนหรือ 3 เดือน หรือภาษาชาวบ้านว่า จำพรรษา เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงอยากแนะนำ ไฮไลท์ เทศการงานบุญเข้าพรรษา จัดที่ไหน อย่างไร บ้าง เผื่อใครที่มีแพลน ไปพักผ่อน ใกล้ๆ จะได้แวะไปชม และร่วมทำบุญพร้อมกันกับ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ทั้งหลาย โบราณท่านว่า ร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก จะได้กุศลแรง แห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรีวัดป่าเลไลยก์วรวิหารวันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562 พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างงดงามของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอตลอดการแห่ โดยขบวนรถจะเคลื่อนไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา…
Read more