Location, Bangkok Thailand
089-4530833
admin@borkor.com

วันเข้าพรรษา ชาวพุทธสาวก พุทธสาวิกาเขาไปไหนกัน

เทศกาลงานบุญ วันหยุด วันเข้าพรรษา ชาวพุทธสาวก พุทธสาวิกาเขาไปไหนกัน

วันเข้าพรรษา ปี 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม

ความหมายของวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนหรือ 3 เดือน หรือภาษาชาวบ้านว่า จำพรรษา เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงอยากแนะนำ ไฮไลท์ เทศการงานบุญเข้าพรรษา จัดที่ไหน อย่างไร บ้าง เผื่อใครที่มีแพลน ไปพักผ่อน ใกล้ๆ จะได้แวะไปชม และร่วมทำบุญพร้อมกันกับ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ทั้งหลาย โบราณท่านว่า ร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก จะได้กุศลแรง

แห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี

แห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562 พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างงดงามของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอตลอดการแห่ โดยขบวนรถจะเคลื่อนไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และจัดโชว์รถเทียนพรรษาไว้ที่วัดแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความวิจิตรตระการตา
ตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี

ตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสระบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันเข้าพรรษา หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวบ้านจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษา ที่ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อใส่บาตรถวายพระ จากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกเข้าพรรษาเหล่านี้ไปสักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบ