ตะแกรงเหล็กฉีก XS – 42

Image
Image

ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 42

XS -42 ความหนาระดับปานกลาง 2.3mm. และช่องตาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับงาน บังช่องตา บังช่องแอร์ หรือ ชายด้านล่างประตู ป้องกัน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน หมา แมว ได้

ขนาดช่องตะแกรง

ขนาดตะแกรง(SWM x LWM)22มม.X50.8 มม. ความหนา 2.3 มม. ความกว้าง(สัน) 2.5 มม.

XS - 42 ขนาดมาตราฐาน (แผ่น)

ขนาดมาตราฐาน ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 42 เท่ากับ 1.22 X 2.44 เมตร หรือ 4 X 8 ฟุต (กว้าง X ยาว)

ราคาตะแกรงเหล็กฉีก XS - 42 โทร 089-4530833

ขอราคา XS-42

สินเชื่อเพื่อธุรกิจตู้เติมเงินมือถือ Quickleasing