ตะแกรงเหล็กฉีก XS – 41

Image
Image
Image

ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 41

XS -41 มีความหนาระดับ บาง และช่องตาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบ โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ หรือ ช่องตา บังช่องแอร์ หรือ ชายด้านล่างประตู ป้องกัน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานได้

ขนาดช่องตะแกรง

ขนาดตะแกรง(SWM x LWM)22มม.X50.8 มม. ความหนา 1.6 มม. ความกว้าง(สัน) 2.0 มม.

XS - 41 ขนาดมาตราฐาน (แผ่น)

ขนาดมาตราฐาน ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 31 เท่ากับ 1.22 X 2.44 เมตร หรือ 4 X 8 ฟุต (กว้าง X ยาว)

ราคาตะแกรงเหล็กฉีก XS - 41 โทร 089-4530833

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป “สุขภาพตรงใจ” และ “สุขภาพสุขคุ้ม” AXA