ตะแกรงเหล็กฉีก XS – 32

Image
Image

ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 32

XS -32 มีความหนาระดับปานกลาง และช่องตาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับงาน ช่องตา บังช่องแอร์ หรือ ชายด้านล่างประตู ป้องกัน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน หมา แมว ได้

ขนาดช่องตะแกรง

ขนาดตะแกรง( SWM x LWM )12 X 30.5 มม. ความหนา 1.6 มม. ความกว้าง(สัน) 2.0 มม.

XS - 32 ขนาดมาตราฐาน (แผ่น)

ขนาดมาตราฐาน ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 32 เท่ากับ 1.22 X 2.44 เมตร หรือ 4 X 8 ฟุต (กว้าง X ยาว)

ราคาตะแกรงเหล็กฉีก XS - 32 โทร 089-4530833