ความนิยมใช้ตะแกรงเหล็กฉ๊กเป็นส่วนประกอบในการตบแต่ง บ้านและอาคาร มีเพิ่มขึ้นมาก Adminถือโอกาสนี้อgสนอ ข้อดีของตะแกรงเหล็กฉีก เพื่อที่จะได้นำตะแกรงเหล็กฉีกไปใช้งานได้ถูกต้อง

1.ความสวยงาม แปลกตา

ลองสังเกตุชิ้นงานตบแต่ง ที่ทำจากตะแกรงเหล็กฉีก ไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จัก ตะแกรงเหล็กฉีกมาก่อน เราจะรู้สึกถึงความแปลกตา น่าค้นหา ยิ่งเปลี่ยนตำแหน่งการมอง ยิ่งน่าค้นหาว่า สิ่งที่ตะแกรงบังอยู่ ด้านหลังนั้นคืออะไร!!!!

2.น้ำหนักเบา

หนึ่งในเหตุผลหลักของการเลือกตะแกรงเหล็กฉีกมาใช้ในงานตบแต่งอาคาร เนื่องจากมีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับเหล็กแผ่น เพราะเป็นการนำเหล็กแผ่น มาตัด/ฉีกออก จากกันแต่ไม่ขาด ด้วยเครื่องจักร ตามขนาดที่กำหนดไว้

Feature Box

Feature Box sub title